ZLATIBOR PONUDA PLACEVA

ZEMLJIŠTE

Da bismo shvatili ponudu zemljišta na Zlatiboru moramo poći od neke kvalifikacije, npr. po oblastima na kojima se nalaze na Zlatiboru.
Osnovna podela koja je logična i lako razumljiva je podela teritorije po Selima – naseljima u okolini Zlatibora. Osnovna katastarska opština je Čajetina, podeljena na KO ALIN POTOK, BRANEŠCI, GOSTILJE, DOBROSELICA, DRENOVA, ŽELJINE, JABLANICA, KRIVA REKA, LJUBIŠ, MAČKAT, MEŠNIK, ROŽANSTVO, SEMEGNJEVO, SIROGOJNO, STUBLO, TRIPKOVA, TRNAVA, ČAJETINA, ČIČKOVA, ŠLJIVOVICA.

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx

Cene se kreću zavisno od lokacije, od 600 € 10 do 15 kilometara od centra, do 40.000 € po aru u najužem delu Zlatibora.

U daljem tekstu iznećemo vam najinteresantnije ponude po Lokacijama.