ZAŠTO ZELENI KROVOVI

ARHITEKTURA

U velikim gradovima sve više ljudi živi u soliterima, višespratnicama stambenim zgradama, a zbog ubrzanog razvoja istih sve je manje prirodnog okruženja , šuma, bilja i rastinja, koje nemilosrdno guta sivilo i beton. Ako tome dodamo i zagađenje vazduha i urbano zagrevanje kao i činjenicu da pristup zelenim površinama utiče na zdravlje ljudi,što sve više zagovaraju lekari,a i oni sa razvijenom ekološkom svešću, nameće se pitanje kako pomiriti izazov koji donosi povećan ekonomski razvoj sa boljim kvalitetom života.Jedan od načina su i zeleni krovovi koji su postali uobičajan prizor u urbanim sredinama razvijenog sveta. Zeleni krovni sistem predstavlja produžetak postojećeg krova koji uključuje visokokvalitetnu vodonepropustivu zaštitu, drenažni sistem,podesan prostor za uzgoj biljaka.

 

Podaci iz prošle godine govore da se tržište zelenih krovova u Velikoj Britaniji širi brzinom od 17 odsto svake godine.Najveća svetska farma otvoriće se u Parizu 2020. godine, slične onima i Njujorku i Čikagu. Študgart se smatra „zelenim glavnim gradom krova Evrope“, dok Singapur čak postavlja i zelene krovove na autobuse.

Iako izrada zelenih krovova kod nas nije masovno zaživela, postoje programi koje se bave zelenom gradnjom, a prednosti koje navode niusu samo estetske i ekološke, već su to, pre svega, ekonomski argumente koji su i dalje najvažniji.Najčešći koji se navode jesu ušteda energije, odnosno povećanje energetske efikasnosti (toplotna i zvučna izolacija),ekonomske uštede gradnje,povećanje kvaliteta vazduha, povećanje estetske vrednosti , pa samim tim i povećanje cene nekretnine.