USLOVI KORIŠĆENJA

Poslednji put obnovljeno: 17. maja 2021.

Molimo pročitajte ove uslove korišćenja („Uslovi korišćenja“) pažljivo pre upotrebe http://agentnekretnine.rs, sa website-om (the „Service“) upravlja digital.in.rs doo („Mi“, „mi“ ili „naši“).

Korišćenje Usluge uslovljeno je prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Ovi uslovi važe za sve posetioce, korisnike i ostale koji pristupe ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korišćenjem Usluge prihvatate da se ovim Uslovima obavezujete. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom uslova, možda nećete imati pristup usluzi.

WEB portal: DIGITAL.IN.RS DOO, Surčinska 225, Beograd

Portal: Pravna osoba koja koristi platformu za spajanje sa klijentima agentnekretnine.rs.

Agent: Pravna ili fizička osoba koja koristi platformu za prodaju i dobijanje ponuda.

Odgovornosti

Кada kreirate nalog kod nas, morate nam dati podatke koji su u svakom trenutku tačni, potpuni i aktuelni. Ako to ne učinite, predstavlja kršenje ovih Uslova, što može rezultirati trenutnim ukidanjem vašeg računa na našoj Usluzi.

Odgovorni ste za zaštitu lozinke koju koristite za pristup usluzi i za bilo koje aktivnosti ili radnje pod vašom lozinkom, bilo da je vaša lozinka uz naš servis ili uslugu treće strane.

Slažete se da nećete otkriti svoju lozinku bilo kojoj trećoj strani. Morate nas obavestiti odmah po saznanju o bilo kakvom kršenju sigurnosti ili neovlašćenom korišćenju vašeg naloga.

Intelektualna svojina

Usluga i njen originalni sadržaj, karakteristike i funkcionalnost su i ostaće ekskluzivno vlasništvo kompanije digital.in.rs doo i njenih davalaca licence.

Autor obavljivanjem teksta, videa, slike itd. se odriče svih autorskih prava i potraživanja, ako nije drugačije pismenim putem dogovorno.

Veze do drugih veb lokacija

Naša usluga može sadržati veze do veb lokacija ili usluga trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom kompanije digital.in.rs doo.

Digital.in.rs doo nema kontrolu nad sadržajem, politikama privatnosti ili postupcima bilo koje veb stranice ili usluga treće strane i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih. Dalje potvrđujete i slažete se da digital.in.rs doo neće biti odgovoran ili odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan sa upotrebom ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge koje su dostupne na ili putem bilo koje takve veb stranice ili usluge.

Toplo vam savetujemo da pročitate uslove i odredbe i smernice o privatnosti bilo kojih veb lokacija ili usluga koje posećujete treće strane.

Prekid

Možemo odmah da ukinemo ili suspendujemo pristup našoj Usluzi, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako kršite ove Uslove.

Sve odredbe Uslova koji po svojoj prirodi treba da prežive raskid, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanja od garancija, odštetu i ograničenja odgovornosti.

Mi možemo da ukinemo ili suspendujemo vaš nalog odmah, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako kršite Uslove.

Po prestanku, vaše pravo na korišćenje Usluge će odmah prestati. Ako želite da ukinete nalog, jednostavno možete da prekinete sa korišćenjem Usluge.

Sve odredbe Uslova koji po svojoj prirodi treba da prežive raskid, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanja od garancija, odštetu i ograničenja odgovornosti.

Izjava o odricanju odgovornosti

Кorišćenje usluge je na vaš jedini rizik. Usluga se pruža na osnovu „КAКO JE TO“ i „КAO DOSTUPNO“. Usluga se pruža bez ikakvih garancija, bilo izričitih ili podrazumevanih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumevana jamstva za prodaju, podobnost za određenu svrhu, ne kršenje ili tokom izvođenja.

Digital.in.rs doo isključuje  odgovornost u vezi a  sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

  • Prema članu 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Digital.in.rs doo ne odgovora za poruke koje korisnici  prenose putem portala  Agent nekretnine.
  • Prema članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Digital.in.rs doo ne odgovora za sadržaj objavljen na portalu Agent nekretnine.
  • Prema članu 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Digital.in.rs doo nije odgovoran za eventualni sadržaj koji se nalazi na drugim portalima  prema kojima korisnici postavljaju svoje linkove.
  • Prema  članu 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Digital.in.rs doo ne pregleda unete podatke koji bi mogli imati negaativne posledice a koje je uneo korisnik portala.

Nadležno pravo

Ovi uslovi će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonima Srbije, bez obzira na njihove odredbe o sukobu zakona.

Naš neuspeh u sprovođenju bilo kog prava ili odredbe ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako bilo koja odredba ovih Uslova bude smatrana nevažećom ili je neprimenjiva od strane suda, preostale odredbe ovih Uslova ostaće na snazi. Ovi Uslovi predstavljaju ceo ugovor između nas koji se tiče naše Usluge i zamenjuju i zamenjuju sve prethodne sporazume koje bismo mogli imati između nas u vezi sa Uslugom.

Promene

Pridržavamo si pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo koje vreme. Ako je revizija materijalna, pokušat ćemo dostaviti obavijest najmanje 15 dana prije stupanja na snagu novih uslova. Ono što predstavlja značajnu promenu biće odlučeno po našem sopstvenom nahođenju.

Nastavljajući pristup ili korišćenje naše Usluge nakon što te revizije stupe na snagu, slažete se da ćete biti vezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, prestanite sa korišćenjem Usluge.

Кontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uslovima, kontaktirajte nas.