IMPRESUM

IZDAVAČ: DIGITAL.IN.RS D.O.O.   BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Surčinska 225, 11070 Novi Beograd

DIZAJN: DIGITAL.IN.RS D.O.O.

ISSN (Online) 2787-0839

WEBMASTER: Milorad Ivković

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Milorad Ivković

UREĐIVAČKI KOLEGIJUM: David Novaković,  Verica Mitevski

NOVINARI I FOTOREPORTERI:  Bogdan Sovilj

LEKTOR: Verica Mitevski


Web portal “AGENTNEKRETNINE” INTERNET izdanje

URL: www.agentnekretnine.rs   E-mail: digital.in.rs@gmail.com   facebook

Početak izdavanja, Beograd 2021. godina

Copyrght 2021. Sva prava zadržava vlasnik. Godište I, godina 2021.,  Beograd, 01. januar 2021.

DIGITAL.IN.RS D.O.O. Surčinska 225, 11070 Beograd, Serbia,  Telefon: +381 11 7138 992 Mobilni: +381 60 3282 070 

E-mail: digital.in.rs@gmail.com URL: www.digital.in.rs   facebook