STAMBENE ZAJEDNICE

ARHITEKTURA

Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada Republici Srbiji pravno se reguliše korišćenje zajedničkih prostorija u stambenoj zgradi i pravo svojine nad njima. Prema važečem Zakonu zajednički delovi zgrade su zajednički prostori stepenište, ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušionica za veš i dr., kao i zajedničke instalacije, oprema i uređaji, ako ne predstavljaju deo samostalnog dela zgrade, odnosno ako ne predstavljaju opremu i uređaje koji služe jednom posebnom delu. Zajednički delovi zgrade mogu se koristiti samo u skladu sa njihovom namenom, pa se u tom smislu osim otirača ispred ulaza u stan ili poslovnu prostoriju ne bi smele držati stvari koje direktno ne služe nameni posebnog dela zgrade.Međutim, ukoliko postoje uslovi stanari se mogu dogovoriti o koriščenju tih prostorija, npr. zadržanje cveća u hodniku i na stepeništu, koji nisu u suprotnosti sa kućnim redom.

Shodno važećem Zakonu vlasnici stanova imaju pravo svojine nad ovim delovima zgrade, odnosno pravo raspolaganja

ovim prostorijama, u smislu dogradnje, nadzidavanja, pripajanja ili pretvaranja namene, o čemu odlučuju dvotrečinskom većinom ukupnog broja vlasnika. Prenamena se vrši na osnovu Ugovora u pismenoj formi između stambene zajednice i trećeg lica i mora biti overena kod Javnog beležnika.

Drugim rečima, zakon daje šansu da se dobrim održavanjem i upravljanjem stambene zajednice stekne i dodatni novac za vlasnike posebnih delova zgrade, odnosno za povećanje zajedničkog fonda koji se može upotrebiti za bolje uređenje i dalje održavanje.